Tomáš Brejša / *9.9.1974 /

Holzschnitzer, bildender Künstler, geboren in Vrchlabí, verbringt in dem Riesengebirge-Vorland die meiste Zeit seines Lebens. Heutzutage lebt er (und schafft auch seine Werke) in einem kleinen Dorf namens Studenec.

Seine künstlerische Tätigkeit wird durch die Formbarkeit natürlicher Werkstoffe, allmähliche Perfektionierung der Schnitzarbeit und eine gelungene Aufnahme von Formen gekennzeichnet. Da er seine Grenzen immer wieder verschieben möchte, arbeitet er nicht nur mit dem Lindenholz, sondern auch mit der Eiche, dem Nussbaum und einer Reihe von exotischen Holzgewächsen.

Ein Meilenstein in seiner Schaffung war für ihn die Begegnung mit Jaroslav Vondráček, einem Holzschnitzer aus der Stadt Mělník, wo Tomáš in seinem Atelier eigene Techniken verbesserte und es entstand auch eine andauernde Freundschaft, die besonders für seine freie Schaffung von Bedeutung ist. Der Einfluss von Jaroslav Vondráček ist auch heutzutage in Tomáš´ bildkünstlerischer Tätigkeit zu spüren, gleichzeitig weisen seine Werke aber auch einen eigenen Schnitzstil aus, der aus seinem temperamentvollen Charakter, seiner optimistischer Weltanschauung und einem Gefühl für Details entspringt, was aus Tomáš eine unübersehbare Person in seiner Region macht.

Aufgrund seines Fleißes, Handfertigkeit und auch seiner Freunde bekommt Tomáš von Zeit zu Zeit die Chance sein Werk öffentlich zu präsentieren. Seine Werke sind heutzutage sowohl in privaten Sammlungen in Tschechien als auch in den Nachbarländern Deutschland und Österreich und sogar in Frankreich und den USA vertreten.

Falls es Tomáš gelingt auch in den nächsten Jahren original produktiv zu bleiben, können wir uns auf seine nächsten interessanten Werke freuen.

 

Tomáš Brejša / *9.9.1974 / ...

...řezbář, výtvarník, narozen ve Vrchlabí, v podkrkonošském regionu tráví podstatnou část svého života. V současnosti žije a tvoří v malé podkrkonošské obci Studenec u Horek.

Objevení tvárnosti přírodních materiálů, postupné zdokonalování techniky řezby a zachycení tvaru jej plynule posouvá v jeho umělecké činnosti. Zvídavost a touha po poznání vlastních schopností jej nutí vyzkoušet svou zručnost nejen v lipovém dřevě, ale postupně i v dubu, ořechu a řadě exotických dřevin. Významným mezníkem v jeho tvorbě je setkání s mělnickým řezbářem Jaroslavem Vondráčkem, kde v jeho ateliéru dochází k výraznému zdokonalení techniky řezby a k navázání přátelství, které je inspirativní zejména pro jeho volnou tvorbu. Navázané přátelství stále trvá a vliv Jaroslava Vondráčka na jeho umělecký projev je patrný i v jeho současné výtvarné činnosti. Zároveň si však drží svůj osobitý řezbářský rukopis, který jej v kombinaci s jeho temperamentní povahou, pozitivním pohledem na svět a citem pro detail řadí k výrazným osobnostem své domovské obce i celého podhorského regionu.

Zásluhou své pracovitosti, zručnosti a díky přátelům dostává možnost prezentovat svá díla na výstavách. Jeho díla jsou v současnosti zastoupena jak v soukromých sbírkách v České republice, tak i v sousedním Rakousku, Německu, Francii a USA. Setrvá-li Tomáš při své umělecké tvořivosti a píli, můžeme se i v dalších letech  těšit na řadu vynikajících výtvarných prací.