Tomáš Brejša / *9.9.1974 / ...

...řezbář, výtvarník, narozen ve Vrchlabí, v podkrkonošském regionu tráví podstatnou část svého života. V současnosti žije a tvoří v malé podkrkonošské obci Studenec u Horek.

Objevení tvárnosti přírodních materiálů, postupné zdokonalování techniky řezby a zachycení tvaru jej plynule posouvá v jeho umělecké činnosti. Zvídavost a touha po poznání vlastních schopností jej nutí vyzkoušet svou zručnost nejen v lipovém dřevě, ale postupně i v dubu, ořechu a řadě exotických dřevin. Významným mezníkem v jeho tvorbě je setkání s mělnickým řezbářem Jaroslavem Vondráčkem, kde v jeho ateliéru dochází k výraznému zdokonalení techniky řezby a k navázání přátelství, které je inspirativní zejména pro jeho volnou tvorbu. Navázané přátelství stále trvá a vliv Jaroslava Vondráčka na jeho umělecký projev je patrný i v jeho současné výtvarné činnosti. Zároveň si však drží svůj osobitý řezbářský rukopis, který jej v kombinaci s jeho temperamentní povahou, pozitivním pohledem na svět a citem pro detail řadí k výrazným osobnostem své domovské obce i celého podhorského regionu.

Zásluhou své pracovitosti, zručnosti a díky přátelům dostává možnost prezentovat svá díla na výstavách. Jeho díla jsou v současnosti zastoupena jak v soukromých sbírkách v České republice, tak i v sousedním Rakousku, Německu, Francii a USA. Setrvá-li Tomáš při své umělecké tvořivosti a píli, můžeme se i v dalších letech  těšit na řadu vynikajících výtvarných prací.